Double Cluster • Space Sciences

works of/hudbu složil Matthew H. Fields
Moravian Philharmonic Orchestra/Moravská filharmonie Olomouc
Jan Kučera, director/dirigent
Gloria Chuang, pianoforte/klavír
Total running time: 1:03:10
 

 
in memoriam Natalie Ernestine Krischer Fields

 

1. Double Cluster (16:05)

Audio link

“Gloria Chuang has championed and performed my music on three continents. Her request for a piano concerto came just as my beloved Cynthia Price made a gift to me of a telescope. As I beheld the Double Cluster in Perseus for the first time, I felt a complex array of thoughts and emotions—gratitude to Cynthia, amazement at the stars, kinship with all who have stared at the stars, and other sensations which don't lend themselves to words. In my imagination, I saw Dr. Chuang's hands reaching out across 7600 light-years, one hand on each of the star clusters, wringing from them a mysterious music of tone clusters.”

Gloria Chuangová prosazuje a provádí mé dílo na třech kontinentech. Její přání, abych napsal klavírní koncert, přišlo ve stejnou dobu, kdy jsem od své drahé Cyntie Priceové dostal dalekohled. Když jsem poprvé uviděl Dvojitou hvězdokupu (Double cluster) v souhvězdí Perseus, byl jsem plný emocí a myšlenek – vděk Cynthii, úžas nad hvězdami, pocit sounáležitosti se všemi, kteří v tu chvíli sledovali ty stejné hvězdy a dalších nepopsatelných pocitů. V mých představách jsem viděl ruce Glorie Chuangové, natažené napříč 7600 světelnými lety. Ruce, z nichž každá leží na hvězdném shluku a vytváří tajemnou hudbu shluků tónů.

—Matthew H. Fields
(translation/překlad: Markéta Kvapilová)

Pianoforte/klavír

  Gloria Chuang

director/dirigent

  Jan Kučera

Moravian Philharmonic Orchestra/Moravská filharmonie Olomouc


Violins I/housle I

  Vit Mužík, Antonín Hradil, Jakub Látal, Liliana Balcaříková, Helena Hradilová, Vojtěch Petržík

Violins II/housle II

  Igor Kopyt, Michal Mareš, Petra Šolcová, Milan Kamenický, Monika Skřivánková, Marie Zavadilíková

Violas/violy

  Dominika Mužíková, Evženie Březinová, Jiří Sova, Gabriel Pavlík, Václav David

Violoncellos/violoncella

  Ludmila Bubeníčková, Marian Pavlík, Jiří Navrátil, Bohdana Horecká

Contrabasses/kontrabasy

  Luděk Zakopal, Pavel Harnoš, Karel Zakopal

Flutes/flétny

  Petr Hladík, Milena Krystufová

Oboes/hoboje

  Gabriela Kummerová, Iveta Trojanová

Clarinets/klarinety

  Aleš Janeček, Lukáš Broda

Bassoons/fagoty

  Vlastimil Hrda, Martin Kostelecký

Horns/lesní rohy

  Jaroslav Hubek, Oldřich Bartík

Trumpets/trubky

  Ondřej Jurčeka, Pavel Skopal

Trombone/trombón

  Miroslav Tutko,

Bass Trombone/basový trombón

  Jan Pátek

Timpani/tympány

  Ladislav Bilan

Percussion/bicí nástroje

  Jakub Tengler
 

 

2-5: Space Sciences (Total time 46:58)

2. I. Sunset (15:26)

3. II. Insomniac Sky (12:48)

4. III. Delights Refracted and Reflected (7:30)

5. IV. Hubble Space Telescope Views (11:15)

Audio link

“Astronomy is perhaps both the oldest and the most modern of the sciences. It begins as soon as we look at the sun and moon, and start trying to understand what we see, checking our understanding against reality. From there all the way to using space-based instruments to study the most distant objects in the universe, astrophysics remains a journey of investigation, consideration, calculation, experimentation, mystery, surprise, discovery, and awe.”

Astronomie je pravděpodobně jedna z nejstarších a zároveň nejmodernějších vědních disciplín. Začíná v okamžiku, kdy pohlédneme na slunce a měsíc a snažíme se pochopit to, co vidíme a srovnáváme naše chápání s realitou. Zde je počátek používání vesmírných přístrojů, díky kterým můžeme zkoumat ty nejvzdálenější objekty vesmíru. Astrofyzika nicméně zůstává cestou pátrání, úvah, výpočtů, experimentů, tajemství, překvapení, objevů a úžasných jevů.

—Matthew H. Fields
(translation/překlad: Markéta Kvapilová)

director/dirigent

  Jan Kučera

Moravian Philharmonic Orchestra/Moravská filharmonie Olomouc


Violins I/housle I

  Vit Mužík, Antonín Hradil, Jakub Látal, Liliana Balcaříková, Helena Hradilová, Vojtěch Petržík, Lenka Černínová, Niaz Zajní, Marta Sovová, Milan Miech

Violins II/housle II

  Igor Kopyt, Michal Mareš, Petra Šolcová, Vladimíra Grénerová, Helena Doležalová, Monika Skřivánková, Marie Zavadilíková, Jana Křepelková, Martina Fischerová

Violas/violy

  Pavel Hána, Evženie Březinová, Jiří Sova, Gabriel Pavlík, Václav David, Martin Mališ, Marcela Vimrová

Violoncellos/violoncella

  Ludmila Bubeníčková, Marian Pavlík, Jaroslava Petrová, Bohdana Horecká, David Kostrhon, Vilém Bartl

Contrabasses/kontrabasy

  Luděk Zakopal, Pavel Harnoš, Karel Zakopal, Dalibor Teimer, Kateřina Truksová

Piccolo/pikola

  Marta Korduljak,

Flutes/flétny

  Petr Hladík, Milena Krystufová

Oboes/hoboje

  Jan Kučera, Iveta Trojanová,

English Horn/anglický roh

  Barbora Šteflová

Clarinets/klarinety

  Aleš Janeček, Lukáš Broda,

Bass Clarinet/basklarinet

  Tomáš Kuzník

Bassoons/fagoty

  Vlastimil Hrda, Jan Dvořák,

Contrabassoon/kontrafagot

  Martin Kostelecký

Horns/lesní rohy

  Zuzana Rzounková, Jaroslav Hubek, Martin Paulík, Martin Kalivoda

Trumpets/trubky

  Ondřej Jurčeka, Pavel Skopal, Stanislav Bartošek

Trombones/trombony

  Miroslav Tutko, Jan Pátek,

Bass Trombone/basový trombón

  Dalibor Procházka

Tuba/tuba

  Radim Černín

Harp/harfa

  Anastázie Tomečková

Timpani/tympány

  Ladislav Bilan

Percussion/bicí nástroje

  Jakub Tengler, Vlastimil Oulehla, Ladislav Bilan (junior)
 

 
Recorded 2014 April 14-17 at Reduta, Horní náměstí 424/23, 779 00 Olomouc, Czech Republic
Producer-editor/producent-editor: Judith Sherman
Audio engineer/mistr zvuku: Zdeněk Slavotínek
Editing assistant/asistent editor: Jeanne Velonis
Graphic Artist/grafická úprava: Cynthia Price
Cover photo: Ring Nebula/Prstencová mlhovina (M57, NGC 6720). Hubble Heritage, Space Telescope Science Institute, NASA.
Photos on back of booklet: Double Cluster in Perseus/Dvojitá hvězdokupa v souhvězdí Perseus (C14, NGC 869 and NGC 884), Copyright 2011 Eric Chesak, used by permission, all rights reserved. Personnel in Olomouc/Personál v Olomouci, Copyright 2014 Cynthia Price.
Moravian Philharmonic assistant manager for recordings: Jan Sitař